La Voix du Cénacle – A Nyia

Views : 108
Embed CodeReport Video

Musique réligieuse

Paroles
********
Refrain : Ô ô ! a a a a ! Nna Maria bia zu bialu’u ô
ô ô ô

1. Mbôlô a ngon Sion ô,
Fônôk étok gracia a Nyia !
Nsisim Zamb’ône be wô
Ô ô ô ô a Nyia
Refrain

2. Va’ak Endun ngon ô ô,
Amu ônga biaé Nkôté, a Nyia !
Nti anga tobe fo’o wo ô ô
Ô ô ô ô a Nyia
Refrain

3. Ône mvom amu mbunan ô,
Ebuk Zamb’énga bo môt be wo,
A Nyia !
Nna, Za’a volô bia ô ô
Ô ô ô ô a Nyia !
Refrain

4. Bi ne mvit; abé ô ô ô
Nde bia zu mbil be wo, a Nyia !
Nna za’a volô bia ô ô
Ô ô ô ô a Nyia !
Refrain

5. Bi bili abui minyian ô ô;
Nsisim ja’a minsôn, a Nyia !
Za’a volô bia, nga Yosep ô ô
Ô ô ô ô a Nyia !
Refrain

6. Miaé mise mia lu’u wo
Ône mvom étôtok Yésu a Nyia !
Nyo Mon a nyoñe, duma nen ô ô
Ô ô ô ô a Nyia
Refrain

Bookmark the permalink.

Laisser un commentaire